Studium

Základní umělecká škola Karla Malicha je státní škola zřizovaná Městem Holice. Je zapsána v rejstříku škol České republiky. Pro základní umělecké školy je platný Rámcový vzdělávací program, schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 


ŠKOLNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Organizační řád 

Školní řádŠVP

Od 1. září 2012 vyučujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Celý dokument ŠVP ZUŠ Karla Malicha v tištěné podobě je k dispozici v ředitelně nebo ke stažení zde. Informace k výuce můžete získat u vedení školy nebo jednotlivých pedagogů.
 ŠKOLNÉ

Přehled plateb Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělání (školné)  jsou splatné za 1. pololetí do 30. září daného roku a za 2. pololetí do 15. února daného roku.
 PŘIHLÁŠKA

Přihlášku ke studiu posílejte přes internetový portál PŘIHLÁŠKA KE STUDIU.
 ODHLÁŠKA

Odhlášení žáka ze ZUŠ Karla Malicha je možné pouze na konci školní roku na ředitelství školy písemnou formou ODHLÁŠKA .
 
INFORMACE PRO UCHAZEČE

Přijímací zkoušky do všech oborů se konají zpravidla v průběhu měsíce dubna a května. Studium pak začíná následujícího školního roku 1. září.
 Požadavky k zápisu

Hudební obor - zazpívaní jednoduché lidové písničky v rozsahu dítěte, transpozice písničky do jiné tóniny s doprovodem, zopakování předehraného tónu, zopakování krátkého melodického motivu a zopakování rytmického modelu v rozsahu 2 - 4 taktů.

Výtvarný obor - výtvarný úkol podle zadání na cca 45 min pro žáky budoucích 1. - 2. tříd a pro starší uchazeče 90 minut., uchazeči mohou s sebou přinést domácí práce. Součástí talentové zkoušky je i krátký pohovor.

Taneční obor - fyzické předpoklady, smysl pro rytmus, hudební cítění

Literárně dramatický obor - obor je určen pro žáky od 8 let, ke zkoušce si uchazeč připraví libovolný přednes básně nebo textu 
 IZUŠ

přejít na ZUŠ


DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Informace


ČESNÉ PROHLÁŠENÍ COVID-19

Čestné prohlášení