Smyčcové orchestry

 

Smyčcové soubory a orchestry

     Smyčcové oddělení má na Základní umělecké škole Karla Malicha dlouholetou tradici a v poslední době se čím dál více rozrůstá. Žáci mají možnost se vzdělávat a zdokonalovat ve hře na všechny smyčcové nástroje -  housle, violu, violoncello a kontrabas.

      Nejlepší vizitkou smyčcového oddělení jsou bezesporu výsledky na okresních, krajských, celorepublikových i mezinárodních soutěžích. Prestiž celého oddělení jistě zvyšuje i to, že žáci navštěvují soubory a orchestry, kde získávají nejen zkušenosti v hudbě, ale i přátelství a společné zážitky.

     Na naší škole máme Přípravný smyčcový soubor, který do roku 2021 fungoval pod vedením Mileny Janáčkové a od ledna 2022 hraje pod taktovkou pana ředitele Františka Machače. Tento soubor je určen pro začínající hráče a je jakýmsi podhoubím pro smyčcový orchestr.

     Smyčcový orchestr ZUŠ Karla Malicha od prvopočátku řídí taktéž pan ředitel a může se pochlubit několika úspěchy na soutěžích a přehlídkách. V tomto školním roce získal 1. cenu na Krajské přehlídce smyčcových souborů a orchestrů a postoupil do ústředního kola soutěže. Za zmínku určitě stojí i to, že se orchestr v loňském školním roce stal stipendistou nadace MenArt a pod vedením celosvětově uznávaného hornisty Radka Baboráka, který je mentorem našeho orchestru, se připravují na koncert v rámci hudebního festivalu Smetanova Litomyšl.

     V neposlední řadě nesmíme zapomenout na soubor elektroakustických nástrojů MAXIMIX, který svým osobitým šarmem a umem vede Marie Valentová. Tento soubor rovněž vystupuje na mnoha akcích a skvěle reprezentuje naši školu. Na svém kontě už má i vydání 3 CD – The Rocking on Strings (2016), The Rocking on Strings (2019) a MAXIMIX Vánoční (2021).

     Smyčcové oddělení každopádně vzkvétá a budeme si přát a snažit se, co bude v našich silách, aby vzkvétalo i nadále.

 

                                                                           Eva Mastíková

 

 

 

 

Maximix 2021

Maximix 2022

Přípravný smyčcový soubor 2022

Smyčcový orchestr ZUŠ Karla Malicha 2022