7. června 2023 - IV. Absolventský koncert (žácí pí uč. E. Mastíkové)