Hudební obor

Mgr. Baldrychová Gabriela 

kytara, kytarový soubor a orchestr


Bc. Beran Martin
klavír, varhany, hudební nauka, DPS Malicháček


Mgr. art. Bezdíčková Pavla
akordeon, EKN


Burianová Hana
housle, viola


Mgr. Černovská Marie

klavír, EKN, hudební nauka ) mateřská dovolená


Čonka Jan
kytara


Bc. Doubek Šedajová Kamila
klavír


Ing. Ďoubalíková Veronika
zobcová flétna


Mgr. Janáčková Milena
violoncello, Přípravný smyčcový soubor


Bc.A Kanda Wiedswang Tomoko 
violoncello


Kuchárik Rudolf

bicí nástroje


Mgr. Kupčák Pavel
klavír


Lisá Magdalena
zpěv, Komorní pěvecký sbor

 

 

 

 

 

 


Mgr. art. Lisý Ondřej
zobc. flétna, trubka, baryton, tuba, lesní roh, Přípravný dechový orchestr BaŠaPa, Dechový orchestr BaŠaPa


Machač František
zobc. flétna, trubka, baryton, trombon, lesní roh, Dechový orchestr BaŠaPa


Mgr. art. Machač František
kontrabas, baskytara, Smyčcový orchestr


Mgr. Mastíková Eva
housle, viola, hudební nauka, přípravná hudební nauka


Mgr. Mechová Silvie
příčná flétna


Mechová Silvie

zobcová flétna, příčná flétna


Pavíček Marek
zobc. flétna, klarinet


Pavíček Tomáš
zobcová flétna, trubka, baryton, trombon


BcA. Petráková Antónia
harfa


Mgr. Slavíková Simona
kytara, hudební nauka, přípravná hudební nauka


Štorková Natálie

klavír, hudební nauka

 


Uhlík František
zobc. flétna, klarinet, saxofon, hoboj, bicí nástroje


Valentová Marie
housle, viola, klavír hudební nauka,Přípravný smyčcový orchestr, MAXIMIX


Vik Pavel
kytara, elektrická kytara


Mgr. Vostřelová Tereza
klavír, hudební nauka


 

Základní informace Přihláška ke studiu Učitelé Klávesové oddělení Smyčcové oddělení Strunné oddělení Dechové oddělení Bicí oddělení Pěvecké oddělení